Lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte para o ano 2017

Circular informativa 01/2017 sobre as modificacións aprobadas na Lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte para o ano 2017.
Neste documento remitido pola Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte inclúese, non só información relativa ás sustancias, senón aos medios dispoñibles para consultar os medicamentos autorizados en España que conteñen sustancias prohibidas na súa composición, así como a listaxe dos medicamentos afectados polas novas modificacións.Circular informativa 01/2017 sobre as modificacións aprobadas na Lista de sustancias e métodos prohibidos no deporte para o ano 2017.
Neste documento remitido pola Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte inclúese, non só información relativa ás sustancias, senón aos medios dispoñibles para consultar os medicamentos autorizados en España que conteñen sustancias prohibidas na súa composición, así como a listaxe dos medicamentos afectados polas novas modificacións.

más info

CIRCULAR 1/2017